Layunin ng World Trade Organization

– Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang layunin ng World Trade Organization. Tara na’t ating palawakin ang ating mga kaisipan ukol sa paksang ito. Simulan na natin!

Bago natin talakayin ang layunin nito, atin munang diskubrehin kung ano nga ba ang World Trade Organization.

Ano nga ba ito?

– Ang World Trade Organization ay pandaigdigang grupo ng pagiging miyembro na nagtataguyod at namamahala ng malayang kalakalan. Ginagawa ito sa tatlong paraan. Una, pinamamahalaan nito ang mga umiiral na multi-lateral trade agreements. Ang bawat kasapi ay tumatanggap ng Katayuan ng Trading ng karamihan sa pinapaboran . Nangangahulugan ito na awtomatiko nilang tinatanggap ang binabaan na mga taripa para sa kanilang mga export.

Pangalawa, tinatanggal nito ang mga alitan sa kalakalan. Karamihan sa mga salungatan ay nangyayari kapag ang isang miyembro ay nagsusumbong ng isa pang paglalaglag. Iyon ay kapag ito ay nag-export ng mga kalakal sa isang mas mababang presyo kaysa sa mga gastos upang makagawa ito. Ang mga kawani ng WTO ay nagsisiyasat, at kung may naganap na paglabag, ang WTO ay magpapataw ng mga parusa at pangatlo, namamahala ito ng patuloy na negosasyon para sa mga bagong kasunduan sa kalakalan.

Ano nga ba ang layunin nito?

– Layunin nilang maging bukas sa lahat ang pakikipagkalakalan sa pagitan ng mga bansang kasapi nito. Dito nagiging maayos at ganap ang anumang sigalot o kasunduan ng mga mangangalakal na bansa. Sila din ang nagpapataw ng maayos at patas na regulasyon na dapat sundin upang maging patas ang kalakalan.