Pagkakaiba ng Karaniwan at Malikhain

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang pagkakaiba ng Karaniwan sa Malikhain. Tara na’t ating palawakin ang ating kaisipan ukol sa paksang ito. SImulan na natin!

Bago natin alamin ang pagkakaiba ng dalawa, atin munang talakayin ang kahulugan nila.

Ano nga ba ang Karaniwan?

– Nagbibigay lamang ng tiyak naimpormasyon o kabatiran tungkol saisang bagay ayon sa pisikal nakatangian nito.

Ano nga ba ang Malikhain?

– Ang mga detalyeng inihahayag dito ay mga katotohanan din, kaya lamang ay kinukulayan ng imahinasyon, pananaw at opinyong pansarili ng tagapagsalaysay.

Ano ang kanilang pagkakaiba?


KARANIWANMALIKHAIN
Mas detilyado ang obra. Mas madali itong naiintindihan ng mga taong manunuri.Mas makulay at mas makahulugan ang nilalaman ng larawan. binubuhay nito ang bawat kahulugan ng detalyado.
Gumagamit ito ng mga tiyak na salitang panlarawan at nagbibigay ng kaalaman ayon lamang sa nakita o nasaksihan. Nakikita, naririnig, naamoy, nahihipo,ang mga pananalitang ginagamit dito,mahalagang kasangkapan ang panlarawan gaya ng patambis at tayutay.