Pagkakaiba ng Karaniwan at Malikhain

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang pagkakaiba ng Karaniwan sa Malikhain. Tara na’t ating palawakin ang ating kaisipan ukol sa paksang ito. SImulan na natin! Bago natin alamin ang pagkakaiba ng dalawa, atin munang talakayin ang kahulugan nila. Ano nga ba ang Karaniwan? – Nagbibigay lamang ng tiyak naimpormasyon o kabatiran tungkol saisang bagay … Read more