Ano ang Kahulugan ng Imperyalismo?

imperyalismo

Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang kahulugan at mga anyo ng Imperyalismo. Tara na at sabay-sabay tayong matuto. Ano ang Imperyalismo? Ang Imperyalismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o  makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagtaban o … Read more