Layunin ng European Union

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang layunin ng European Union at iba pang mga karagdagang impormasyon ukol dito. Tara na’t palawakin natin ang ating kaalaman ukol dito. Simulan na natin! Bago natin talakayin ang layunin nito, atin munang alamin kung ano nga ba itong European Union. Ano nga ba ito? – Ang European Union ay isang … Read more