Layunin ng World Bank

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang layunin ng World Bank at iba pang mga karagdagang impormasyon ukol dito. Tara na’t palawakin natin ang ating kaalaman ukol dito. Simulan na natin! Bago natin talakayin ang layunin nito, atin munang balikan kung ano nga ba itong World Bank. Ano nga ba ito? – Ang World Bank … Read more