Layunin ng World Bank

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang layunin ng World Bank at iba pang mga karagdagang impormasyon ukol dito. Tara na’t palawakin natin ang ating kaalaman ukol dito. Simulan na natin!

Bago natin talakayin ang layunin nito, atin munang balikan kung ano nga ba itong World Bank.

Ano nga ba ito?

– Ang World Bank ay isang internasyonal na organisasyon na nakatuon sa pagbibigay ng financing, payo, at pananaliksik sa mga umuunlad na bansa upang tulungan ang kanilang pagsulong sa ekonomiya. Ito ay pag-aari ng 187 bansa at may tungkulin na bawasan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpapahiram ng pera sa mga pamahalaan ng mga mahihirap na miyembro nito upang mapabuti ang kanilang ekonomiya at mapabuti ang antas ng pamumuhay ng kanilang mga tao.

Ano nga ba ang Layunin nito?

– Nagbibigay ang World Bank ng mga pautang na mababa ang interes, walang-interes na credit at grant. Nakatuon ito sa pagpapabuti ng edukasyon, kalusugan, at imprastraktura. Gumagamit din ito ng mga pondo upang gawing makabago ang sektor ng pananalapi , agrikultura, at pamamahala ng likas na yaman ng isang bansa.

Ang nakasaad na layunin ng Bangko ay “tulungan ang paghihiwalay ng ekonomiya sa pagitan ng mga mahihirap at mayayamang bansa.” Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng “mapagkukunan ng mayamang bansa sa mahihirap na paglago ng bansa.” Mayroon itong pangmatagalang pangitain na “makamit ang napapanatiling pagbawas sa kahirapan.”