Sabayang Pagbigkas

Sabayang Pagbigkas

Ang Sabayang Pagbigkas ay masining na pagpapakahulugan o interpretasyon sa anumang anyo ng panitikan sa pamamagitan ng sabayang pagbabasa nang malakas ng isang koro o pangkat.  Ito ay isang matimbang at maindayog na pangkatang tinig na nagpapahayag ng isang uri ng kaisipang masining at madamdamin. Nagtataglay ito ng kaisahan at kagandahang halos katulad ng kahulugang pangkoro sa musika, isang pamamaraan ng masining na pagbigkas sa pamamagitan ng sama-sama, magkakatugma, magkakabagay at magkatugong-tinig, isang tuluy-tuloy na aliw-iw ng mga salita.  Ang koro ay nagtataglay ng iba’t-ibang … Read more