Kahulugan ng Saklaw

Sa paksang ito, ating aalamin ang kahulugan ng mga salitang ito. Tara na’t palawakin natin ang ating mga kaisipan ukol sa paksang ito. Simulan na natin! ANO NGA BA ANG SAKLAW? – Ang salitang ito ay nangangahulugang sakop, kasama, kalakip, o kabilang. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na bahagi ng isang kabuuan. Pinapahayag nito … Read more