Tagalog Tongue Twisters

Naghahanap ka ba ng mga Tagalog Tongue Twisters para masabukan ang talas ng iyong dila? Kameng bahala sayo! Dito ay tatalakayin natin ang mga halimbawa nito na tiyak na susubukin ang iyong galing sa pagbikas. Tara! Simulan na natin!

TAGALOG TONGUE TWISTERS

 • Makati sa Makati, may pari sa Aparri, mahihilo sa Iloilo at may bagyo sa Baguio.
 • Mayamaya’y mamamanhikan si Aman sa mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan. 
 • Humuli ng ahas si Pedro Penduko. Ang nahuling ahas ay biglang nagluko. Ang naglukong ahas nanuklaw kay Pedro. Ang nanuklaw na ahas tinodas ni Pedro kaya sila ngayon ay kapwa nadedo. 
 • Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Ken Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon. 
 • Sumasaway ng pasaway ang nagsasaway na sanay magsaway. 
 • Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, …
 • Buwan ng Kabilugan, kabilugan ng buwan, …
 • Ngipin ang nangangailangan ng ngubngob
 • Tubig sa gumamugam na pinagumamugaman
 • Sumuso ang sanggol na si Susie sa suso ni Susan na sumuso sa suso.
 • Kalabit ng kalabit si Alabit na may bitbit sa balikat ng kanyang kalapit-kabalikat kapitbahay.
 • Nagprito ng pitumpu’t-pitong puting puto ang pumipitong puting pato.
 • Bagong bahay, bagong buhay. Bagong buhay sa bagong bahay.
 • Isinayaw nang isinayaw ng mananayaw ang sayaw na isinasayaw ng mga mananayaw.
 • Maya-maya’y mamamanhikan si Aman sa mayamang si Maya, malamang sa harap ng maraming mamamayan.
 • Nagtanim nang nagtanim ang manananim ng tanim na itinatanim ng mga manananim.
 • Ngumunguya at nangunguyakoy nang paa si Ka Ngarding.
 • Tanso sa tasa, tasa sa tanso.
 • Tinuka ng pitong puting pato ang pitumpot-pitong puting puto
 • Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika.