Talasalitaan (Kahulugan at Halimbawa)

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang kahulugan ng Talasalitaan at ilan sa mga halimbawa nito. Tara na’t simulan na natin!

Ano nga ba ang Talasalitaan?

– Ito ay ang pangkat ng mga salitang nasa loob ng isang wika na pamilyar sa isang tao. Ito rin ang umuunlad na sabay rin sa edad at kadalasang ginagamit ito bilang pundamental na gamit para sa komunikasyon at pagkakamit ng kaalaman.

Halimbawa:

 1. tumok – kagubatan
 2. legwas – isang metro
 3. gali – paligsahan
 4. maniig – mamihasa
 5. malawig – matagal
 6. bait ko’y luminis – pagkatao’y tumaas
 7. nunukal – likas
 8. nananaw – nawala
 9. pinagsasabihan ng mga sikreto – kalihiman
 10. minunakala – binalak
 11. hinandulong – pinagtataga
 12. ditsong – usapan
 13. di nagpakundangan – di-gumalang
 14. real – maharlika
 15. sulat – kalatas
 16. sasakyang-dagat – daon
 17. lalabanan – kakabakahin
 18. kubkob ng kabaka – ligid ng kaaway
 19. amis – kaawa-awa
 20. panwalat – pangwasak
 21. lulugso – babagsak
 22. maglamas – maglaban
 23. makipanig – makisali
 24. matabil – magsalita
 25. pagseselos – pangimbulo
 26. matatap – matuklasan
 27. paghihirap – pagkatimawa
 28. mabagal – mahinhin
 29. sumugod – susumang
 30. makalawang niligid ni Pebo – dalawang araw