Kahulugan at Halimbawa ng Kaugnayan

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang kahulugan at ilan sa mga halimbawa ng Kaugnayan. Tara na’t ating palawakin ang ating mga kaisipan ukol sa paksang ito. Tara na’t simulan na natin!

Ano nga ba ang Kaugnayan?

– Ito ay nagmula sa Latin may kinalaman, na nangangahulugang ‘sulat’, ‘kaginhawaan’, ‘na pagmamay-ari ng isang tao’, kung saan nagmula rin ang salitang “pagiging kasapi”.Ang kaugnayan ay ang pagkakataon, kasapatan at kaginhawaan ng isang bagay. Ito ay isang bagay na nagmumungkahi sa hangarin, na may kaugnayan, naaangkop o magkakasama sa inaasahan.

Halimbawa:

  1. “Para sa akin na ang desisyon na baguhin ang Organikong Batas ng Edukasyon ay may kaugnayan para sa hinaharap ng bansa.”
  2. “Isinasaalang-alang ko ang may-katuturang isang talakayan tungkol sa badyet para sa susunod na taon.”