Bayan Ko Lyrics

Ang kanta ni Freddie Aguilar na “Bayan Ko” ay isa sa mga pinakasikat na awitin sa Pilipinas.

Ang kantang ito ay naglalaman ng mga salitang may kahulugang malalim at may pagpapahalaga sa kasaysayan ng bansa. Ang pagkakaroon ng pag-ibig sa sariling bayan at ang kahalagahan ng pagkakaisa ay isa sa mga pangunahing mensahe ng kanta.

Ang “Bayan Ko” ay isa sa mga nag-iisang awitin na nakakapagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga Pilipino. Ang kantang ito ay hindi lamang isang simpleng awitin, kundi isang pahayag ng pagkakaisa at pagtitiwala sa kapwa Pilipino.

Narito ang liriko ng kantang Bayan Ko:

Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto’t bulaklak
Pag-ibig na sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda’t dilag

At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa

Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal-dilag
Ang ‘di magnasang makaalpas

Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha at dalita
Aking adhika
Makita kang sakdal laya

Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal-dilag
Ang ‘di magnasang makaalpas

Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha at dalita
Aking adhika
Makita kang sakdal laya