Paru-Parong Bukid Lyrics: Filipino Folk Song

Sa araw na ito ating malalaman ang liriko o lyrics ng isa sa pinaka sika na Filipino Folk Songs, and Paru parong Bukid. Tara, at sabay sabay natin itong kantahin.

Paruparong Bukid Lyrics

Paruparong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papagapagaspas
Isang bara ang tapis 
Isang dangkal ang manggas
Ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad
 
May payneta pa siya — uy!
May suklay pa mandin — uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad na pakendeng-kendeng.

 
Paruparong Bukid Lyrics ( English Translation )

Butterfly that flutters about
It waves its wings in the middle of the road
Wearing a 9 meter-long rectangular cloth over her skirt
Sleeves, a handspan long
Her skirt that’s shaped like a grand piano
has a train that’s as long as an entire rack of cloth

She has a decorative hairpin — uy!
And even a comb — uy!
She displays her embroidered half-slip
She faces the altar, then looks into her mirror
Then she walks and sways her hips.

Narito ang iba pang mga Filipino Folk Songs: