Gamit ng Wika

Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang gamit ng wika ayon kay Michael Halliday. Tara na at sabay sabay tayong matuto.

Sino si Michael A. K. Halliday?

Siya ay isang linggwistang Briton na ipinanganak sa Inglatera. Pinag-aralan niya ang wika at literaturang Tsino. Siya ang nagpanukala ng Systemic Functional Grammar, isang sikat na modelo ng gramatika na gamitin at kilala sa daigdig.

Mga Gamit ng Wika Ayon kay Halliday

May pitong tungkulin o gamit ang wika na kailangang pagtuunan ng pansin. Kailangang sanayin ang sarili sa mga ito sapagkat ang iba’t ibang itwasyon sa buhay ay nangangailangan ng paggamit ng isa o higit pang tungkulin.

Interaksiyonal

Nakapagpapanatili o nakapagpapatatag ng relasyon sa kapwa.

Pasalita: Pakikipagkwentuhan, Pakikipagbiruan, Pakikipagpalitan ng kuru-kuro, pormulasyong panlipunan (hal., Magandang umaga!, Maligayang kaarawan! Ang pakikiramay ko.), pangungumusta

Pasulat: liham pangkaibigan

Instrumental

Tumutugon sa mga pangangailangan

Pasalita: pag-uutos

Pasulat: liham-pangangalakal (liham na humihiling o umoorder ng mga aytem),

Regulatori

Kumokontrol o gumagabay sa kilos at asal ng iba

Pasalita: pagbibigay ng panuto, direksyon o paalala

Pasulat: resipe, panuto sa pageenrol

Personal

Nakapagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon.

Pasalita: pagtatapat ng damdamin sa isang tao, gaya ng pag-ibig

Pasulat: editoryal, liham sa patnugot

Imadyinatib

Nakapagpapahayag ng sariling imahinasyon sa malikhaing paraan.

Pasalita: pagsasalaysay, paglalarawan

Pasulat: akdang-pampanitikan, gaya ng tula, maikling kuwento, nobela, at iba pa

Heuristiko

Naghahanap ng mga impormasyon o datos na magpapayaman ng kaalaman.

Pasalita: pagtatanong, pananaliksik, pakikipanayam

Pasulat: sarbey

Impormatib

Nagbibigay ng impormasyon o datos para mag-ambag sa kaalaman ng iba.

Pasalita: pag-uulat, pagtuturo

Pasulat: pananaliksik-papel