Salitang Hiram

Ang salitang hiram ay ang mga salitang walang katumbas sa wikang Filipino kung kaya ang mga ito ay tanggap ng gamitin sa pakikipag-usap.

Mga halimbawa ng Salitang Hiram

Ilan sa mga halimbawa ng salitang hiram ay ang mga sumusunod:

Coronavirus disease
cinema
zoo
xylophone
virus
frontliners
zipper
supermarket
jeepney
quarantine pass

Mga Salitang Hiram sa Ingles

Babay – bye-bye
Basket – basket
Basketbol – basketball
Bilib – believe (impressed)
Breyk – break
Bolpen – ballpen

Dayari – diary
Dikri – decree
Drayber – driver
Dyip – jeep

Elementari – elementary
Eksport – export

Fultaym – full time

Greyd – grade
Groseri – grocery

Hayskul – high school

Interbyu – interview
Iskor – score
Iskrin – screen

Ketsap – ketchup
Keyk – cake
Komisyoner – commisioner
Kostomer – customer
Kompyuter – computer

Manedyer – manager
Masel – muscle
Misis – wife
Mister – husband

Nars – nurse

Peke – fake
Prinsipal – school principal
Pulis – police

Sori – sorry
Suspek – suspect

Taksi – taxi
Titser – teacher
Telebisyon – television
Trapik – traffic
Traysikel – tricycle
Treyning – training

Mga Salitang Hiram sa Wikang Tsino

sungki = protruding tooth

bimpo – face towel

bakya = wooden clog

hikaw = earrings

husi = cloth woven from silk thread or fibers

lawlaw = dangling downward, loose

susi = key

tanglaw = light

hiya = shame, embarrassment, timidity

selan = delicacy, fastidiousness

switik = artful, sly, cunning

paslang = to kill

buwisit = unlucky

suya = disgust, surfeit

tiyak = sure, certain

lawin = hawk

sabsab = to eat like a pig or a dog

tanso = copper

katay = to butcher, to cut into pieces    

pakyaw = wholesale buying

suki = long-standing customer or client

huweteng = number-pairing game