Suring Basa Kahulugan at Halimbawa

Ang suring-basa ay isang maikling pagsusuri sa isang literetura. Naglalaman ito ng sariling reaksyon, opinyon, pahayag o kuro-kuro para sa isang kwento o anumang uri ng literatura. Layunin nitong pakita ang pangunahing ideya ng isang akda. Pinakikita din dito ang kahalagahan ng akda. Kailangang gumawa ng sinopsis o maikling lagom para madaling maisagawa ang pagsuri.

Sa ingles, ito ay tinatawag na Book review.

Mga Bahagi ng Suring-Basa

Ito ang mga bahagi ng suring-basa:

  1. Panimula – naglalaman ng uri ng panitikang ginamit sa akda
  2. Pagsusuring Pangnilalaman – ang bahagi kung saan makikita ang tema o paksa ng akda.
  3. Pagsusuring Pangkaisipan – napapaloob ang mga kaisipan o ideyang gaglay ng akda.
  4. Buod – ang huling bahagi kung saan idinidiin ang mahahalagang punto.

Iba Pang mga Uri ng Pagsusuri

Ito ang ilan pang uri ng pagsusuri maliban sa suring-basa:

  • Suring-pelikula
  • Suring-aklat