Suring Basa Kahulugan at Halimbawa

Suring basa

Ang¬†suring-basa¬†ay isang maikling pagsusuri sa isang literetura. Naglalaman ito ng sariling reaksyon, opinyon, pahayag o kuro-kuro para sa isang kwento o anumang uri ng literatura. Layunin nitong pakita ang pangunahing ideya ng isang akda. Pinakikita din dito ang kahalagahan ng akda. Kailangang gumawa ng sinopsis o maikling lagom para madaling maisagawa ang pagsuri. Sa ingles, … Read more