Kahalagahan ng Pagmamalasakit sa Kapwa

Bakit nga ba mahalaga ang magmalasakit sa kapwa? Tuwing mayroong pulubi na nanghihingi sa daan, sumagi ba sa iyong isipan na tumulong? Tuwing mayroong taong nangangailangan sa kahit ano mang aspeto, agad ka bang tumutulong kahit walang anumang kapalit? Ilan lamang iyan sa mga halimbawa ng isang mabuting asal na itinuro saatin nung tayo’y mga … Read more