Pang-abay na Pamaraan at mga halimbawa

Ating naipaliwanag sa mga naunang artikulo ang depinisyon ng Pang-abay. Dito naman sa pahinang ito ay ating pag uusapan ang isa sa mga uri ng Pang-abay; an Pang-abay na Pamaraan.

Pang-abay na Pamaraan depinisyon

Ang Pang-abay na Pamaraan ay naglalarawan kung paano naganap, nagaganap o magaganap ang kilos sa ipinapahayag na pandiwa.

Ito ay maaring gamitan ng mga panandang nang, na, o -ng.

Halimbawa ng Pang-abay na Pamaraan

  1. Natulog siya nang nakabukas ang bibig.
  2. Siya ay umalis na nakangiti.
  3. Sinagot ni Luis ang kanyang nanay nang pagalit.
  4. Niyakap ko siya ng mahigpit.
  5. Mataimtim siyang nagdasal para sa nalalapit nyang pagsusulit.
  6. Padabog siyang umalis ng bahay.
  7. Mahimbing ang tulog ni Lenlen kahapon.
  8. Matapang nyang sinagot ang mga katanungan sa kanya.
  9. Dahan-dahan nyang binuksan ang pinto.
  10. Si Maria ay mahusay gumuhit.

Comments are closed.