Ano ang Pang-uri: Kahulugan, Uri at Kaantasan

Pang-uri

Ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na nagbibigay ng deskripsyon o turing sa mga pangngalan o panghalip. Ang pang-uri ay ginagamit upang mas bigyang-linaw, bigyang-kulay, o bigyang-diin ang mga salitang tinutukoy nito. Halimbawa, sa pangungusap na “Ang bata ay masayahin”, ang salitang “masayahin” ay isang pang-uri na naglalarawan sa katangian ng pangngalan na “bata”. … Read more