Ano ang Rasyonal at paano gumawa nito?

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang patungkol sa Rasyunal. Atin din natin matututunan kung paano gumawa nito. Tara na’t simulan na natin!

Ano nga ba ang Rasyonal?

– Ito ay isa sa mga bahagi ng konseptong papel. Ito ang unang bahagi, panimula o introduksyon ng papel. Naglalaman ito ng mahahalagang impormasyon tungkol sa paksa. Tinatalakay sa bahaging ito ang mga sagot sa tanong na ano at bakit kailangang pag-aralan ang napiling paksa.

Paano nga ba ito gawin?

– Sa bahaging ito, kailangan mong magbigay ng paglalarawan sa tinutukoy ng pananaliksik.

Maaring talakayin ang mga sumusunod:

  • Kaligiran ng pananaliksik
  • Layunin ng pananaliksik
  • Kahalagahan ng suliranin
  •  At ang mga katanungang kailangangbigyang katugunan sa gagawing pananaliksik.