Babang Luksa

Sa araw na ito ating alamin ang tungkol sa Babang luksa. Tara na at sabay sabay tayong matuto.

Isang taon ngayon ng iyong pagpanaw

Tila kahapon lang nang ikaw’y lumisan;

 Subalit sa akin ang tanging naiwan,Mga alaalang di-malilimutan.

Kung ako’y nasa pook

na limit dalawin Naaalala ko ang ating paggiliw;

Tuwa’y dumadalaw sa aking paningin

Kung nagunita kong tayo’y magkapiling.

 Kung minsa sadya kong dalawin ang bahay

 Na kung saan unang tayo’y nag-ibigan;

Sa bakura’t bahay, sa lahat ng lugar,

Itong kaluluwa’y hinahanap ikaw.Sa matandang bahay napuno ng saya

Sa araw na iyo’y pinagsaluhan ta;

 Ang biyayang saglit, kung nababalik pa

Ang ipapalit ko’y ang aking hininga.

Bakit ba, mahal ko, kay-agang lumisan At iniwan akong sawing

 – 

 kapalaran Hindi mo ba talos, kabiyak ka ng buhay

At sa pagyaon mo’y para ring namatay?

 Marahil tinubos ka ni Bathala

Upang sa isipa’y hindi ka tumanda;

At ang larawan mo sa puso ko’t diwa

 Ay manatiling maganda at bata.Sa paraang ito, kung nagkaedad na

Ang putting buhokk ko’y di mo makikita:

At ang larawan kong tandang-tanda mo pa,Yaong kabataan taglay na tuwina.

At dahil nga rito, ang pagmamahalanAy hanggang matapos ang kabataan;Itong alaala ay lalaging buhay,Lalaging sariwa sa kawalang, hanggan.Kaya, aking mahal, sa iyong pagpanaw

Tayo’y nagtagumpay sa dupok ng buhay;

Ang ating pagsintang masidhi’t marangal

 Hindi mamamatay, walang katapusan.Ang kaugalian ng ninuno natinIsang taon akong magluluksa mandin;

 Ngunit ang puso ko’y sadyang maninimdim;

Hanggang kalangitan tayo’y magkapiling