Alamat ng Pinya

Sa araw na ito ating alamin ang tungkol sa Alamat ng Pinya. Tara na at sabay sabay tayong matuto. Noong unang panahon may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak. Kaya lumaki si … Read more

Alamat ni Juan Tamad (Buod)

Sa araw na ito ating alamin ang alamat ni Juan Tamad. Tara at sabay sabay tayong matuto. Ang alamat ni Juan Tamad ay isang kuwentong bayan na naglalarawan sa katamaran at kawalan ng ambisyon ng isang taong nagngangalang Juan. Ayon sa alamat, si Juan ay isang batang laging natutulog at ayaw gumawa ng anumang gawain. … Read more

Uri ng Pananaliksik

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang mga Uri ng Pananaliksik at mga karagdagang impormasyon ukol dito. Tara na’t sabay sabay natin palawakin ang ating mga kaisipan. Bago natin talakayin kung ano nga ba ang iba’t ibang uri ng pananaliksik, atin munang balikan ang kahulugan ng Pananaliksik. Ano nga ba ito? – Ito ay pagtuklas … Read more

Kahalagahan ng Pananaliksik

– Sa paksang ito, ating aalamin kung ano ba ang kahalagahan ng pananaliksik at kung gaano ba ito kahalaga saatin at sa ating lipunan. Tara na’t sabay sabay nating palawakin ang ating mga kaisipan ukol sa paksang ito. Ang pananaliksik ay isang mahalagang gawain na nagbibigay ng kaalaman, pag-unlad, at solusyon sa mga tao at … Read more

Kahulugan ng Pananaliksik: Mga Layunin at Katangian nito

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang patungkol sa Pananaliksik. Tara na’t ating palawakin ang ating kaisipan ukol dito. Simulan na natin! Ano nga ba ang Pananaliksik? – Ang pananaliksik o imbestigasyon ay ang “sistematikong pagsusuri o pagsisiyasat ng isang paksa, pangyayari, at iba pa.” Malikhain at sistematikong gawain ang pananaliksik, na ginagawa upang lumawak … Read more

Heuristiko (Kahulugan at Halimbawa)

– Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang kahulugan ng Heuristiko at ilan sa mga halimbawa nito upang mas maunawaan natin ito. Tara na? Simulan na natin! Ano nga ba ang Heuristiko? Ang Heuristiko ay isang Paraan ng Pagkatuto at Pagbibigay ng Kaalaman. Ang heuristiko ay isang salitang nagmula sa Griyegong heuriskein, … Read more

Gamit ng Wika

Gamit ng Wika

Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang gamit ng wika ayon kay Michael Halliday. Tara na at sabay sabay tayong matuto. Sino si Michael A. K. Halliday? Siya ay isang linggwistang Briton na ipinanganak sa Inglatera. Pinag-aralan niya ang wika at literaturang Tsino. Siya ang nagpanukala ng Systemic Functional Grammar, isang sikat na modelo … Read more