Layunin at Kahalagahan ng International Monetary Fund

– Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang layunin at kahalagahan ng International Monetary Fund. Ating ding matutuklasan ang iba pang mga karagdagang impormasyon ukol dito. Tara na’t simulan na natin!

Bago natin talakayin ang layunin at kahalagahan, atin munang simulan ang diskusyon sa pagbibigay ng kahulugan ng International Monetary Fund.

Ano nga ba ito?

– Ang International Monetary Fund o IMF, ay nagtataguyod ng internasyonal na katatagan sa pananalapi at kooperasyon ng pera. Pinapabilis din nito ang pang-internasyonal na kalakalan, nagtataguyod ng trabaho at napapanatiling paglago ng ekonomiya, at tumutulong na mabawasan ang kahirapan sa buong mundo. Ang IMF ay pinamamahalaan ng at mananagot sa 190 kasaping mga bansa.

Ano nga ba ang Layunin nito?

– Ito ang ilan sa mga layunin ng IMF:

  • Itaguyod ang internasyonal na kooperasyon ng pera.
  • Mapadali ang pagpapalawak at balanseng paglago ng internasyonal na kalakalan.
  • Itaguyod ang katatagan ng exchange rate.
  • Tumulong na magtaguyod ng isang multilateral na sistema ng pagbabayad.
  • Gumawa (na may sapat na mga garantiya) na magagamit sa mga kasaping bansa na nakakaranas ng hindi timbang sa kanilang balanse ng mga pagbabayad.

Ang mga layuning ito ay nagdadala ng ilang responsibilidad. Kabilang sa mga ito, ang IMF ay nagsasagawa ng mga pagpapaandar sa pangangasiwa ng mga patakarang pang-ekonomiya na binuo sa mga kasosyo na bansa. Kasama nito, mayroon din itong pagpapaandar ng magbigay ng tulong pinansyal, iyon ay, pangasiwaan mga pautang sa mga bansa upang makapagsagawa ng mga proseso ng pagbawi ng ekonomiya o pagpapabuti ng ekonomiya.

Kahalagan ng IMF

– Ang kahalagahan nito ay nakasalalay sa katotohanang nagampanan nito ang isang sentral na papel sa pamamahala ng balanse ng mga paghihirap sa pagbabayad at mga krisis sa pananalapi sa internasyonal. Ang mga bansa ay nag-aambag ng pera sa isang pangkaraniwang pondo, sa pamamagitan ng isang quota system, kung saan ang mga bansa na nakakaranas ng mga problema sa balanse ng pagbabayad ay maaaring mangutang ng pera. Ito ay nagsusumikap na itaguyod ang kooperasyon ng pera sa buong mundo, pangasiwaan ang kalakal sa internasyonal, ginagarantiyahan ang katatagan sa pananalapi, napapanatiling paglago ng ekonomiya at itaguyod ang isang mataas na antas ng trabaho, naghahangad na mabawasan ang kahirapan sa buong mundo.