Kasarian ng Pangngalan

Ang pangngalan (noun) sa salitang ingles ay ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, pook, o pangyayari. 

KASARIAN NG PANGNGALAN

Ang mga kasarian ng Pangngalan ay maaaring Panlalaki, Pambabae, Di Tiyak at Walang kasarian.

1. PANLALAKI  – Ito ay bumabanggit sa tiyak na ngalan ng lalaki.

Halimbawa: tatay, lolo, kuya, ninong, pastor

2. PAMBABAE

 • bumabanggit sa tiyak na ngalan ng babae.

Halimbawa: nanay, lola, ate, tita

3. Di – tiyak

 • kung  ito’y tumutukoy sa ngalang pambabae or panlalaki.

Halimbawa: guro, doctor, pulis, manggagamot

4. Walang Kasarian o pambalake

 •  kung ito’y bumabanggit sa mga pangngalan na walang buhay.

Halimbawa: silya, saging, aklat, kandila

Mga Halimbawa ng Kasarian ng Pangngalan

Narito ang iba pang halimbawa

PanlalakiPambabaeDi-tiyakWalang Kasarian
BinataDalagaKaibiganTula
SantoDilagKasintahanPag-ibig
TiyoHipagKasabayBuhay
BayawAtePulisLuha
LoloInahinAnakIsip
KumpareMadrePinsanPuso
PariReynaKapatidMesa
TandangNinangByenanBituin
TinderoNanayMagulangSalamin
DikoTiyaPanguloPapel

Mga halimbawa ng katambal ang mga pangngalan:

 • Doctor – doktora
 • Dekano – dekana
 • Tindero – tinder
 • Boksingero – boksingera
 • Emperador – emperatris
 • Duke – dukesa
 • Tiyo – tiya
 • Bayaw – hipag
 • Abogado – abogada
 • Konduktor – konduktora

Mga halimbawa ng pangngalang may di-tiyak na kasarian:

 • Dentista – lalaking dentista – babaing dendista
 • Pulis – lalaking pulis – babaing pulis
 • Manlalaro – lalaking manlalaro – babaing manlalaro
 • Nars – lalaking nars – babaing nars