Konkreto at Di-konkretong Pangngalan

Ating pag-uusapan ang pagkakaiba ng konkretong pangngalan sa di konkretong pangngalan. Ngunit bago tayo mag simula, atin munang uliting ang kahulugan ng Pangngalan.

Ang Pangngalan o noun sa ingles ay tumutukoy sa ngalan ng tao, pook, bagay, hayop, lugar o pangyayari.

Konkretong Pangngalan

ang pangngalang nahahawakan, nakikita, nalalasahan at iba pang nagagamitan ng pandama. Ito ay tumutukoy sa mga pangngalang materyal o mga bagay na nakikita at nadarama.

Di-konkretong Pangngalan

ang pangngalang tumutukoy sa kalagayan o kundisyon. Ito ay tumutukoy sa mga
pangngalang di-materyal. Ito’y mga bagay na matatagpuan lamang sa diwa o kaisipan.

Halimbawa ng Konkreto at di konkretong Pangngalan

Upang lubusan niniyong maintindihan ang kahulugan ng Konkreto at di konkretong Pangngalan, narito ang mga halimbawa nito.

Konkreto Halimbawa

 • dyaryo
 • manok
 • kapaligiran
 • pari
 • lalawigan
 • salamin
 • mesa
 • guro
 • bulaklak
 • pagkain

Di-Konkreto Halimbawa

 • paggalang
 • katipiran
 • katahimikan
 • pag-ibig
 • kalusugan
 • kabayanihan
 • katalinuhan
 • kabutihan