Sayang in English

Sa araw na ito ay ating pag-uusapan kung ano ang katumbas ng salitang sayang sa wikang Ingles (English). Tarat at sabay sabay tayong matuto. Ang salitang “sayang” ay isang katagang madalas na ginagamit sa wikang Filipino upang ipahayag ang pagsisisi, kalungkutan, o pagkabahala dahil sa isang nawalang oportunidad, kawalan, o hindi magandang pangyayari. Ang salitang … Read more

Null in Tagalog

Ating tatalakayin sa araw na ito ang tungkol sa salitang null. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano ang translasyon nito sa tagalog. Tara sab’y sabay nating alamin at matutunan. Ang salitang “null” ay nangangahulugang “walang anuman o wala” sa wikang Tagalog. Sa larangan ng teknolohiya, ang salitang ito ay kadalasang ginagamit upang tukuyin … Read more

Cliche in Tagalog

Cliche in Tagalog

Ang cliche ay tumutukoy sa mga salita o pangungusap na madalas nang ginagamit ngunit nakakapagbigay lamang ng maliit na halaga o hindi na nakakaakit ng atensyon. Ang mga ito ay madalas nang ginagamit sa mga usapan at kadalasang nauuwi sa kakulangan ng kawili-wiling pagpapahayag. Ang terminong “cliche”, na tumutukoy sa isang parirala o ekspresyong nagamit … Read more

Virtual in Tagalog

Virtual in Tagalog

Ang virtual na kahulugan ay tumutukoy sa isang bagay o sitwasyon na hindi talaga tunay o aktwal na nangyayari, ngunit ginagamit upang magbigay ng karanasan o pagkakataon sa tao. Sa kasalukuyang panahon, ang virtual na teknolohiya ay naging bahagi na ng araw-araw nating pamumuhay at ginagamit natin ito sa iba’t ibang aspeto ng ating buhay. … Read more

Retrenchment in Tagalog

retrenchment in tagalog

Ang retrenchment ay isang proseso kung saan ang isang kumpanya ay kailangan magbawas ng mga empleyado dahil sa iba’t ibang mga dahilan tulad ng kawalan ng kita o pagbaba ng demand sa kanilang mga produkto o serbisyo. Ito ay isang mahirap at hindi inaasahang sitwasyon para sa mga empleyado dahil maaaring magresulta ito sa pagkawala … Read more

Malunggay in English and its Benefits

Malunggay in English

Does anyone hear of a vegetable named “Malunggay”? I know you’re here because you want to know much more about this vegetable. I got you! Let’s Begin! Malunggay is a tropical tree that grows in the Philippines, India, and Africa. The Malunggay is also known as moringa, drumstick tree, horseradish tree, or ben oil tree … Read more