Virtual in Tagalog

Ang virtual na kahulugan ay tumutukoy sa isang bagay o sitwasyon na hindi talaga tunay o aktwal na nangyayari, ngunit ginagamit upang magbigay ng karanasan o pagkakataon sa tao. Sa kasalukuyang panahon, ang virtual na teknolohiya ay naging bahagi na ng araw-araw nating pamumuhay at ginagamit natin ito sa iba’t ibang aspeto ng ating buhay.

Halimbawa, ang virtual na pagpupulong ay naging isang pangkaraniwang uri ng komunikasyon sa panahon ng pandemya. Sa halip na magtipon-tipon nang personal, mas maraming tao ngayon ang gumagamit ng video conferencing software upang magpulong at magkakilanlan. Ang virtual na pagpupulong na ito ay nagbibigay ng karanasan ng pagpupulong nang hindi kailangang magpunta sa isang lugar, nang hindi nangangailangan ng pagbiyahe o pagsakripisyo ng oras at panahon.

Ano ang Virtual sa Tagalog?

Sa Tagalog, ang virtual ay tinatawag na “bertwal” o “hindi tunay na nangyayari sa totoong buhay.”

Halimbawa, ang virtual na paglalaro ng online games ay naging isang popular na uri ng paglalaro sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga virtual na character at mundo, maaaring maramdaman ng mga manlalaro ang karanasan ng paglalaro ng laro na hindi kailangang maglaro ng personal.

Ang virtual na karanasan ay hindi limitado sa larangan ng teknolohiya lamang. Halimbawa, ang virtual na pag-attend ng online courses ay naging isang common na uri ng pag-aaral sa kasalukuyang panahon. Sa pamamagitan ng virtual na platform, maaaring mag-aral ang mga tao kahit nasaan man sila sa mundo, nang hindi kailangang pumunta sa isang eskuwelahan o unibersidad.

Sa panahon ngayon, ang virtual na karanasan ay naging isang integral na bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Sa pamamagitan ng paggamit ng virtual na teknolohiya, maaaring magbigay ito ng pagkakataon at karanasan sa mga tao, nang hindi kailangang magbiyahe o magpakita nang personal.

Halimbawa ng Virtual (Bertwal)

Examples of virtual in English:

  1. I attended a virtual conference last week and it was very informative.
  2. The virtual tour of the museum allowed me to explore the exhibits from the comfort of my own home.
  3. My virtual assistant helps me manage my emails and appointments.
  4. I bought a virtual reality headset to experience gaming like never before.
  5. We held a virtual birthday party for my friend who lives in a different country.

Mga halimbawa ng “virtual” sa Tagalog:

  1. Dumalo ako ng isang bertwal na kumperensiya noong nakaraang linggo at sobra itong impormatibo.
  2. Ang bertwal na paglilibot sa museo ay nagpahintulot sa akin na tuklasin ang mga eksibit mula sa ginhawa ng aking sariling tahanan.
  3. Ang aking bihirwal na assistant ay tumutulong sa akin sa pamamahala ng aking emails at mga appointment.
  4. Bumili ako ng isang headset para sa virtual reality upang mas maranasan ko ang paglalaro.
  5. Nagkaroon kami ng bertwal na kaarawan para sa kaibigan kong nasa ibang bansa.