Retrenchment in Tagalog

Ang retrenchment ay isang proseso kung saan ang isang kumpanya ay kailangan magbawas ng mga empleyado dahil sa iba’t ibang mga dahilan tulad ng kawalan ng kita o pagbaba ng demand sa kanilang mga produkto o serbisyo. Ito ay isang mahirap at hindi inaasahang sitwasyon para sa mga empleyado dahil maaaring magresulta ito sa pagkawala ng trabaho at kabuhayan.

Halimbawa, ang isang kumpanya ng produktong elektroniko ay maaaring magdesisyon na magretrench ng kalahati ng kanilang mga empleyado dahil sa pagbaba ng demand sa kanilang mga produkto. Ito ay magreresulta sa pagkawala ng trabaho para sa maraming empleyado.

Sa Tagalog, ang retrenchment ay tinatawag na “pagbabawas ng mga empleyado” o “pagpapakaltas ng mga manggagawa.” Ito ay maaaring nangangailangan ng mga negosyante na magpatupad ng mga patakaran at mga proseso upang maayos na maipatupad ang pagbabawas ng mga empleyado sa kanilang kumpanya.

Isang halimbawa ng retrenchment sa Pilipinas ay nang magdesisyon ang Philippine Airlines na magtanggal ng mga empleyado dahil sa hindi pagkakasundo sa mga kontrata ng kanilang mga empleyado. Sa kabila ng mga pagsisikap na magkaroon ng pagpapaliban sa pagtatanggal ng mga empleyado, napilitan pa rin ang kumpanya na magretrench ng mga manggagawa.

Sa mga sitwasyong tulad nito, mahalagang magkaroon ng maayos na komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng kumpanya at mga empleyado upang maipakita ang respeto at pag-unawa sa mga taong direktang maapektuhan ng desisyon na ito.

Mga Halimbawa:

  1. Tagalog: Dahil sa kawalan ng pondo, napilitang magretrench ang kumpanya. English: Due to lack of funds, the company had to retrench employees.
  2. Tagalog: Hindi nakapasa sa performance review kaya’t na-retrench siya. English: He was retrenched because he didn’t pass the performance review.
  3. Tagalog: Dahil sa pandemya, maraming kumpanya ang nagretrench ng mga empleyado upang makatipid. English: Due to the pandemic, many companies retrenched employees to save costs.
  4. Tagalog: Ang retrenchment ay hindi laging magandang solusyon sa problema ng kumpanya. English: Retrenchment is not always a good solution to a company’s problems.
  5. Tagalog: Maraming empleyado ang natatakot na ma-retrench dahil sa kawalan ng trabaho. English: Many employees are afraid of being retrenched due to job loss.