Cliche in Tagalog

Ang cliche ay tumutukoy sa mga salita o pangungusap na madalas nang ginagamit ngunit nakakapagbigay lamang ng maliit na halaga o hindi na nakakaakit ng atensyon. Ang mga ito ay madalas nang ginagamit sa mga usapan at kadalasang nauuwi sa kakulangan ng kawili-wiling pagpapahayag.

Ang terminong “cliche”, na tumutukoy sa isang parirala o ekspresyong nagamit nang sobra, ay maaaring isalin sa Tagalog bilang “gasgas na mga linya”.

Maaari din itong isalin sa Ingles bilang “mga nasobrang gamit na parirala“. Habang ang “bukambibig” ay isa pang salin para sa “cliche” sa Tagalog.

Maraming halimbawa ng mga cliche sa wikang Ingles. Narito ang ilan sa mga halimbawa:

  1. All is fair in love and war. (Lahat ay patas sa pag-ibig at digmaan.)
  2. Don’t judge a book by its cover. (Huwag husgahan ang libro ayon sa kanyang pabalat.)
  3. Time heals all wounds. (Ang oras ang makakapagpagaling sa lahat ng sugat.)
  4. Actions speak louder than words. (Mas malakas ang boses ng aksyon kaysa salita.)
  5. Every cloud has a silver lining. (Sa bawat ulap ay mayroong isang silver lining.)

Sa Tagalog, marami rin tayong mga halimbawa ng mga cliche. Narito ang ilan sa mga halimbawa:

  1. Ang buhay ay parang gulong. (Life is like a wheel.)
  2. Walang mahirap sa taong may tiyaga. (There is nothing difficult for someone who is persistent.)
  3. Kung may tiyaga, may nilaga. (If there is persistence, there is a boiling soup.)
  4. Walang hindi natatapos sa taong may determinasyon. (There is nothing that cannot be completed by a determined person.)
  5. Kung may dahilan, mayroong paraan. (If there is a reason, there is a way.)

Sa halip na gumamit ng mga cliche, dapat nating subukan na magbigay ng mga pahayag na bago at nakakatawag-pansin. Ito ay upang magbigay ng mas malalim at kawili-wiling kahulugan sa ating mga usapan. Kung mayroon kang gustong ipahayag, huwag matakot na magpakatotoo at magbigay ng iyong sariling pananaw.