Sayang in English

Sa araw na ito ay ating pag-uusapan kung ano ang katumbas ng salitang sayang sa wikang Ingles (English). Tarat at sabay sabay tayong matuto.

Ang salitang “sayang” ay isang katagang madalas na ginagamit sa wikang Filipino upang ipahayag ang pagsisisi, kalungkutan, o pagkabahala dahil sa isang nawalang oportunidad, kawalan, o hindi magandang pangyayari. Ang salitang “sayang” ay isang emosyonal na salita na nagpapahiwatig ng pagkabigo o desperasyon.

Sa Ingles, ang katumbas na salita ng “sayang” ay ang “waste.” Ito ay ginagamit upang ipahayag ang parehong kahulugan ng pagsisisi, pagkabigo, o pagkaabala dahil sa isang nawalang pagkakataon o hindi nagamit na bagay. Halimbawa, ang pagsasabi ng “sayang” sa Filipino ay maaring katumbas ng “What a waste” o “That’s a waste” sa Ingles.

Narito ang ilang halimbawa ng pagsasalin ng salitang “sayang” sa Filipino at Ingles:

  1. Filipino: Sayang naman ang pagkakataon na hindi mo sinamantala. English: What a waste of opportunity you didn’t take advantage of.
  2. Filipino: Sayang ang perang ginastos mo sa walang kabuluhan. English: It’s a waste of money you spent on something pointless.
  3. Filipino: Sayang ang oras na ginugol ko sa paghihintay sa’yo. English: It’s a waste of time I spent waiting for you.
  4. Filipino: Sayang ang talento ng manlalaro na hindi nagamit sa laro. English: The player’s talent was wasted and not utilized in the game.

Sa mga halimbawang ito, maipapakita na ang salitang “sayang” ay may parehong kahulugan at ekspresyon sa Filipino at Ingles. Ito ay ginagamit upang ipahayag ang panghihinayang, pagkabigo, at pagkakabahala dahil sa isang nawalang pagkakataon o hindi nagamit na bagay.